Sales Girl (10) Posts (for YGN)

Sales Girl (10) Posts (for YGN)

-အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။

– အေရာင္းပိုင္း စိတ္၀င္စားမႈရွိျပီး Customer service အား ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရမည္။

– ရိုးသားၾကိဳးစား၍ ေရရွည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

– ရုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔ရမည္။

– ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရမည္။

-ေပးအပ္သည့္တာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္

– Salary + Incentive ခံစားခြင့္ရွိမည္။

Contact Us

Phone Number – 09953007888

Leave a Reply

Close Menu
×
×

Cart